Дизайн

Дизайните на нашата колекция са вдъхновени от богатството на българската природа – красива, интересна, пъстра, разнообразна, носеща положителен заряд. Принтовете и орнаментите черпят идеи от разнообразните растителни видове в нашата Родина, от величествените планини и от техните бистри езера. Флората и фауната, намиращи се в България, осигуряват постоянен източник на вдъхновение за Pirin Hill. Нашият екип се старае да подбере добре орнаментите, използвани в дизайните ни, и да ги преобрази в красиви десени за флоралната ни колекция. По цветовите комбинации, използвани в дизайните ни, ще разпознаете цветовете на величествените ни планини, бистрите езера и пъстрите цветя, намиращи се в нашата Родина. Къде, ако не в природата, човек може да открие най-съвършеното и хармонично съчетание на цветове, както и най-приятните за човешкия поглед форми и краски.